team
 

    Din professionelle samarbejdspartner

 
 

 

 

 

 

Om os

Socialmentorerne leverer mentorstøtte til borgere, der er visiteret til § 31b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Socialmentorerne fungerer også som støttekontaktpersoner for borgere der er visiteret til § 85 i lov om social service.
 
Vi er et team, bestående udelukkende af socialpædagoger. Vi opererer primært i Faxe, Stevns, Ringsted, Køge og Næstved kommuner.
 
Derudover tilbyder vi: Uddannelses og jobrettede forløb, i vores lokaler i Haslev. Samt støtte til træning i Fit&Sund Haslev.
 
 
 
 
 
 

Dokumentation

Vi vægter dokumentation meget højt, da vi oplever, at det er et værktøj, der kommer borgeren til gode. Vi kommunikerer borgerens udvikling og behov til vores eksterne samarbejdspartnere, således at de kan følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb, baseret på aktuel data.

Vi udformer, og sender status, samt forløbsbeskrivelser til visitator 1 måned før bevillingens udløb eller efter anden aftale. Visitator kan også rekvirere dokumentation efter behov.

Vi dokumenterer i Dagbogsprogrammet, som er et dokumentationsprogram, der opfylder persondatalovens krav vedrørende håndtering af personfølsomme data. 

Kontaktoplysninger

Vil du bestille et forløb eller har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Pia Skovgaard på:
 
Mail: socialmentorerne@outlook.dk
 
Tlf: 21 49 4690
 
CVR. NR: 36869232
 
Adresse: Vestergade 12c 4690 Haslev
socialmentorerne | CVR: 36869232  | Tlf.: 21494690 | socialmentorerne@outlook.dk