Om os

Socialmentorerne leverer mentorstøtte til borgere, der er visiteret til § 31b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Socialmentorerne fungerer som støttekontaktpersoner for borgere, der er visiteret til § 85 i lov om social service.
 
Socialmentorerne fungerer som støttekontaktpersoner til børn og familier.
 
Socialmentorerne tilbyder pædagogisk uddannet personale til støttet og overvåget samvær.
 
§ 54 - støtteperson - Socialmentorerne tilbyder pædagogisk uddannet personale til forældre i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn.
 
Vi er et team, bestående af socialpædagoger. Vi opererer primært i Faxe, Stevns, Ringsted, Køge og Næstved kommuner.
 
Derudover tilbyder vi: Uddannelses og jobrettede forløb, i vores lokaler i Haslev. Samt støtte til træning i Fit&Sund Haslev.
 
 
 
 
 
 

Dokumentation

Vi vægter dokumentation meget højt, da vi oplever, at det er et værktøj, der kommer borgeren til gode. Vi kommunikerer borgerens udvikling og behov til vores eksterne samarbejdspartnere, således at de kan følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb, baseret på aktuel data.

Vi udformer, og sender status, samt forløbsbeskrivelser til visitator 1 måned før bevillingens udløb eller efter anden aftale. Visitator kan også rekvirere dokumentation efter behov.

Vi dokumenterer i Dagbogsprogrammet, som er et dokumentationsprogram, der opfylder persondatalovens krav vedrørende håndtering af personfølsomme data. 

Kontaktoplysninger

Vil du bestille et forløb eller har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Pia Skovgaard på:
 
Mail: post@socialmentorerne.dk
 
Tlf: 21 49 46 90
 
CVR. NR: 36869232
 
Adresse: Vestergade 12 4690 Haslev
 
Personfølsomme oplysninger: Bedes sendt til Socialmentorernes e-boks
socialmentorerne | CVR: 36869232  | Tlf.: 21494690 | post@socialmentorerne.dk